WANDELGROEP VOOR MENSEN MET DIABETES !

PERSBERICHT

DIABETES-1

ARSV THOR START SPECIALE WANDELGROEP VOOR MENSEN MET DIABETES !
WIE GAAT MET ONS DE UITDAGING AAN ?

ROOSENDAAL – Atletiek- en recreatiesportvereniging Thor gaat in nauwe samenwerking met gezondheidsfunctionarissen Diabeteszorg op maandag 20 juni van start met een

OPSTAPCURSUS WANDELEN VOOR MENSEN MET DIABETES

Een uitgelezen kans voor mensen met diabetes om onder professionele begeleiding verantwoord in beweging te komen en daardoor actief te werken aan een gezonde levensstijl.

Het aantal mensen met diabetes zal de komende jaren nog steeds sterk blijven groeien. Thor en gezondheidsfunctionarissen in diabeteszorg hebben de handen ineen geslagen en willen mensen met diabetes oproepen om samen de uitdaging aan te gaan om in beweging te komen. Bewegen is een uitstekend middel om diabetes beter in te stellen of behandeling met medicatie uit te stellen bij Type 2. Helaas wordt preventieve zorg ( nog) niet vergoed.

Alhoewel het wandelen zelf de kern van de cursus is zal er ook veel achtergrondinformatie worden gegeven over zaken als wat gebeurt er met het bloedsuiker bij inspanning, blessurepreventie, voeding en schoenen.

Mede door de vele jaren ervaring met wandelgroepen en door nauwe samenwerking met gezondheids-functionarissen in diabeteszorg als ook de uitstekende faciliteiten in het Thorhonk mag gesproken worden van een unieke kans voor mensen met diabetes.

De opstapcursus start op maandag 20 juni om 19.00 uur en start steeds vanuit het Thorhonk. Van 20-6 t/m 25 – 7 wordt steeds op maandagavond gewandeld. In de periode 5-9 t/m 10-10 wordt er op maandag- en donderdagavond gewandeld. In de zomerperiode wordt er niet groepsgewijs gewandeld.

Naast uitgebreide informatie over deze cursus op de website www.sportparkvierhoeven.nl en www.thor-roosendaal.nl wordt er op vrijdag 27 mei vanaf 19.30 uur een INFORMATIE-AVOND gegeven in het Thorhonk op sportpark Vierhoeven.

Gedurende deze avond zijn professionals aanwezig om eenieder nader te informeren en vragen te beantwoorden. Gedurende deze avond kan ook ingetekend worden voor de opstapcursus. De cursuskosten bedragen € 50.00 per deelnemer en dienen bij inschrijving te worden voldaan hetzij contant, hetzij middels afgifte van een machtiging.

Om verantwoord te kunnen begeleiden is het aantal plaatsen voor de opstapcursus vooralsnog enigszins beperkt. Daarom is er gelegenheid om voorafgaande aan de infoavond reeds inschrijfformulieren aan te
vragen via email : info@sportparkvierhoeven.nl

De formulieren kunnen dan ingevuld worden meegebracht naar de infoavond. De ingevulde formulieren kunnen ook opgestuurd worden naar : Opstapcursus Wandelen Thor, p/a Paulusdonk 14, 4707 TA Roosendaal of op dit adres worden afgegeven.

Het spreekt voor zich dat ook partners van mensen met diabetes van harte welkom zijn op deze informatieavond en ook deel kunnen nemen aan de opstapcursus.

Geef een reactie